Strona główna > Zasady i warunki sprzedaży

Aktualnie jesteś zalogowany na stronie rezerwacji grupy hotelowej ACCORHOTELS. Użytkownik mający dostęp do tej strony jest zobowiązany stosować się do niniejszych warunków użytkowania.

Informacje o wydawcy

Wydawcą strony jest:

Spółka ACCORHOTELS SA, z kapitałem o wartości 870 366 459 EUR, zarejestrowana w rejestrze firm pod numerem RCS NANTERRE B 602 036 444. Wewnątrzwspólnotowy numer identyfikacji podatkowej VAT FR 93 602 036 444.

AccorHotels

Siège social (Siedziba główna)

82, rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANCJA
Tel.: +33 (0)1 45 38 86 00

Novotel

Marketing Internacional

82, rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANCJA
Tel.: +33 (0)1 45 38 86 00

Dyrektor ds. publikacji:

Christine Ravanat

Informacje o administratorze serwera

Strona jest administrowana przez:

ACCORHOTELS

Direction Générale des Systčmes d’Information et Telecom (Dział IT i Telekomunikacji)

2 rue de la Mare Neuve

91000 Evry

FRANCJA

Tel. : +33 (0)1 61 61 80 80

Do góry strony

Technologie informatyczne i wolności osobiste

Użytkownik strony jest poinformowany, że informacje, które umieszcza w formularzach znajdujących się na tej stronie, są niezbędne do realizacji jego próśb i są przeznaczone do użytku firmy AccorHotels , odpowiedzialnej za ich przetwarzanie w celach administracyjnych i handlowych. Użytkownik strony internetowej ma prawo dostępu, zmiany lub usunięcia danych osobowych, które przekazał firmie AccorHotels .

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

Novotel

Marketing Internacional

82, rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANCJA
Tel.: +33 (0)1 45 38 86 00

Do góry strony

Prawo autorskie

Cała strona internetowa oraz każdy z jej elementów, w tym nazwa domeny, znaki towarowe, logo, nazwy, rysunki, ilustracje, fotografie, teksty, grafiki i inne elementy na niej zamieszczone są własnością intelektualną chronioną prawem i należą do AccorHotels SA bądź są przez AccorHotels SA wykorzystywane za odpowiednią zgodą.

Żaden z elementów składowych strony internetowej nie może być kopiowany, reprodukowany, modyfikowany, ponownie edytowany, pobierany, modyfikowany, przekazywany ani dystrybuowany w żaden sposób ani w żadnej formie, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez AccorHotels SA, z wyjątkiem użytku ściśle osobistego, prywatnego i niekomercyjnego, jednak bez modyfikowania elementów zamieszczonych na stronie.

Następująca informacja musi być zamieszczona na każdej autoryzowanej kopii lub na każdej części zawartości strony: „©Copyright AccorHotels SA. Fotografie zamieszczone na stronie internetowej nie są przedmiotem umowy.”

Każde inne użycie strony internetowej lub dowolnych jej elementów bez wyraźnego upoważnienia stanowi naruszenie praw AccorHotels SA na podstawie artykułu L 355-2 et. seq. i francuskiej ustawy o ochronie własności intelektualnej (French Intellectual Property Code).

Do góry strony

Prawa AccorHotels jako administratora bazy danych

Każdy klient, osoba potencjalnie zainteresowana lub partner dysponuje osobistym, niewyłącznym, nieprzenaszalnym i niezbywalnym prawem do przeglądania informacji zawartych na stronie internetowej accorhotels.com w celu dokonania rezerwacji hotelowej.

Zezwala się na wyodrębnienie i/lub powtórne wykorzystanie części zawartości strony internetowej do przeglądania na użytek osobisty pod warunkiem, że wyodrębnienie i/lub powtórne wykorzystanie nie stanowi materialnej części, pojmowanej ilościowo lub jakościowo, zawartości strony. Zabrania się jednak wielokrotnego wyodrębniania i/lub powtórnego wykorzystywania zawartości strony, także części niematerialnej.

Wszelkie formy reprodukcji, w całości lub części, są ściśle zabronione zgodnie z artykułami L. 342-1 i L. 342-2 francuskiej ustawy o ochronie własności intelektualnej (French Intellectual Property Code). Zabrania się również publikacji, w całości lub w części, zawartości strony internetowej w jakiejkolwiek formie i wobec jakichkolwiek odbiorców.

Szczególnie zabrania się wykorzystywania zawartości strony internetowej do celów komercyjnych.

Do góry strony

Informacje dotyczące autorów zamieszczonych fotografii

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat fotografii wykorzystanych na naszej stronie internetowej, należy zapoznać się z rubryką „Informacje dotyczące autorów zamieszczonych fotografii”.

Do góry strony

Odpowiedzialność

Całość informacji dostępnych na stronie internetowej jest zgodna ze stanem faktycznym. AccorHotels nie gwarantuje pośrednio ani bezpośrednio oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie tych informacji.

Wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z tych informacji ponosi użytkownik. AccorHotels zastrzega sobie prawo do modyfikowania informacji w dowolnym czasie, zwłaszcza do aktualizowania strony. AccorHotels nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez informacje zawarte na stronie internetowej. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać na stronę internetową żadnych informacji mogących spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej oraz zobowiązuje się nie rozpowszechniać za pośrednictwem strony informacji nielegalnych, zakłócających porządek publiczny oraz zniesławiających.

AccorHotels dołoży wszelkich starań, aby oferowane użytkownikom informacje i/lub narzędzia były sprawne i rzetelne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za błędy, brak informacji lub obecność wirusów na swojej stronie internetowej.

Zewnętrzne strony internetowe nie należące do Grupy AccorHotels posiadające hiperłącza do tej strony pozostają poza kontrolą AccorHotels , w związku z czym firma nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z nich ponosi użytkownik.

Do góry strony

Pliki cookie

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wykorzystania plików cookie na naszej stronie internetowej, należy zapoznać się z rubryką „Nasze zobowiązania”.

Do góry strony

Hiperłącza

Tworzenie hiperłączy do strony accorhotels.com wymaga uprzedniej zgody wydanej przez AccorHotels .

Do góry strony

Kontakt

Wszelkie uwagi o funkcjonowaniu strony można przesłać, wybierając w rubryce „Pomoc i kontakt” temat wiadomości „Komentarz do strony Accorhotels.com”.

Do góry strony

Ważne

Wiadomości przesyłane za pośrednictwem Internetu mogą być widoczne dla innych użytkowników sieci. Ich poufność może być zagwarantowana dopiero od momentu, gdy dotrą do naszego systemu.

Do góry strony