Strona główna > Ochrona prywatności

KARTA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1. ZOBOWIĄZANIE GRUPY AccorHotels DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

Klienci są dla nas najważniejsi, dlatego za cel stawiamy sobie zapewnienie im wyjątkowych chwil na całym świecie.

Pełna satysfakcja z usług hoteli spółki Accor S.A. i zaufanie naszych gości są dla nas absolutnie najważniejsze.

To dlatego, dążąc do spełnienia oczekiwań naszych klientów, ustanowiliśmy zasady ochrony danych osobowych klienta. Niniejsza Karta formalizuje nasze zobowiązania względem klienta i opisuje sposoby wykorzystywania danych osobowych klientów przez spółkę Accor S.A.

Główne zasady obowiązujące w ramach Grupy AccorHotels na całym świecie (spółka Accor S.A. i jej filie) opierają się na siedmiu filarach.

Góra strony

2. ZGODA

„Dane osobowe” oznaczają dowolne informacje zbierane lub uzyskiwane podczas logowania do systemu w postaci, która pozwala zidentyfikować klienta bezpośrednio (np. za pomocą nazwiska) lub pośrednio (np. za pomocą numeru telefonu) jako osobę fizyczną. Przed przekazaniem nam takich informacji zalecamy zapoznanie się z niniejszym dokumentem opisującym nasze zasady ochrony prywatności klienta.

Niniejsza Karta Ochrony Danych Osobowych Klientów stanowi część warunków, na jakich oferujemy usługi hotelowe. Akceptacja tych warunków oznacza jednoznaczną akceptację postanowień niniejszej Karty.

Góra strony

3. SIEDEM FILARÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA GRUPY AccorHotels

Siedem zasad opisanych poniżej obowiązuje w ramach Grupy AccorHotels na całym świecie.

 1. Przejrzystość: w procesie zbierania i przetwarzana danych osobowych klienta przekazujemy mu wszystkie informacje dotyczące tego procesu, a także informujemy o celu i dalszych użytkownikach tych danych.
 2. Legalność: będziemy zbierać i przetwarzać dane osobowe klienta wyłącznie dla celów opisanych w niniejszej Karcie.
 3. Stosowność i dokładność: będziemy zbierać tylko te dane osobowe, które są konieczne w procesie przetwarzania danych. Dołożymy wszelkich zasadnych starań, aby przechowywane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne.
 4. Przechowywanie: będziemy przechowywać dane osobowe klienta przez czas potrzebny do ich przetworzenia, w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dostęp, sprostowania, brak zgody: klient ma dostęp do swoich danych osobowych i może je modyfikować, poprawiać oraz usuwać. Klient może również sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych, szczególnie aby uniknąć otrzymywania reklam lub materiałów marketingowych. Szczegółowe dane komórki, z którą należy się skontaktować w tym celu, podane są poniżej (§13) w punkcie „Dostęp do danych i ich modyfikacja”.
 6. Poufność i bezpieczeństwo: zapewnimy uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych klienta przed ich zmianą, przypadkową utratą lub bezprawnym usunięciem, a także przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wyjawieniem lub używaniem.
 7. Udostępnianie danych i przesyłanie za granicę: możemy przekazywać dane osobowe klienta w ramach Grupy AccorHotels lub stronom trzecim (np. partnerom handlowym lub dostawcom usług) dla celów określonych w tej Karcie. Podejmiemy stosowne kroki zapewniające bezpieczeństwo danych podczas ich udostępniania i przekazywania.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących siedmiu filarów ochrony danych spółki AccorHotels prosimy o kontakt z działem Ochrony Prywatności, którego dane znajdują się w punkcie „Dostęp do danych i ich modyfikacja”.

Góra strony

4. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Zakres obowiązywania niniejszej Karty obejmuje:

 1. wszystkie procesy przetwarzania danych wdrożone w naszej filii lub zarządzanych hotelach, tj. tych działających pod nazwą firmową Grupy AccorHotels (Sofitel, Pullman, Novotel, Suite Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles, ibis budget, Hotel F1 itp.). Lista ta jest uzupełniania na bieżąco.
 2. wszystkie internetowe portale rezerwacji spółki Accor S.A., w tym www.accorhotels.com, ale również witryny marek (www.sofitel.com, mercure.accorhotels.com itp.).

Mimo, że naszych zasad ochrony prywatności klientów nie możemy narzucić naszym hotelom franczyzowym, spółka Accor S.A. dołoży najwyższych starań w celu rozpowszechnienia siedmiu zasad ustanowionych w tej Karcie tak, aby nasi franczyzobiorcy przestrzegali obowiązujących przepisów podczas przetwarzania danych osobistych klientów.

Góra strony

5. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ ZBIERANE?

W różnym czasie będziemy zobowiązani poprosić klienta spółki Accor S.A. o informacje osobiste i dotyczące jego rodziny, takie jak:

 • dane kontaktowe (nazwisko, imię, numer telefonu, adres e-mail)
 • dane osobowe (data urodzenia, narodowość)
 • informacje dotyczące dzieci klienta (imię, data urodzenia, wiek)
 • numer karty kredytowej klienta (dla celów realizacji transakcji i rezerwacji)
 • numer członkowski programu lojalnościowego lub innego programu partnerskiego (np. programu lojalnościowego linii lotniczej)
 • data przyjazdu i wyjazdu klienta
 • preferencje i zainteresowania (pokój dla palących lub niepalących, preferowane piętro, rodzaj łóżka, preferowane gazety lub czasopisma, zainteresowania sportowe i kulturalne)
 • pytania i uwagi klienta w trakcie pobytu w jednej z naszych placówek lub po jego zakończeniu.

Zbierane informacje o osobach poniżej 18 roku życia ograniczają się do imienia i nazwiska, narodowości i daty urodzenia. Dane takie może nam przekazać wyłącznie osoba dorosła. Będziemy wdzięczni za dopilnowanie, aby dzieci nie przesyłały nam jakichkolwiek danych osobowych bez Państwa zgody (szczególnie przez Internet). Jeżeli to jednak nastąpi, można skontaktować się z działem Ochrony prywatności (punkt „Dostęp do danych i ich modyfikacja”), aby zapewnić ich usunięcie.

Celowo nie zbieramy danych wrażliwych, np. dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia czy orientacji seksualnej.

Co więcej, w zależności od obowiązujących przepisów prawnych inne informacje mogłyby zostać uznane za wrażliwe, np. numer karty kredytowej klienta, informacje dotyczące sposobów spędzania czasu wolnego, zajęć osobistych lub hobby, a także tego, czy klient jest osobą palącą czy niepalącą. Możemy zbierać takie informacje w celu spełnienia wymagań klienta lub zapewnienia mu właściwej obsługi, np. w przypadku określonej diety.

W takim przypadku – i w zależności od obowiązujących w niektórych krajach przepisów – zbieranie danych wrażliwych może wymagać zgody klienta.

Góra strony

6. KIEDY DANE OSOBOWE KLIENTA SĄ ZBIERANE?

Dane osobowe mogą być zbierane dla wielu różnych celów, takich jak:

 1. Działalność hotelowa:
  • rezerwacja pokoju
  • zameldowanie i zapłata
  • posiłki i napoje w hotelowym barze lub restauracji w trakcie pobytu
  • wnioski, skargi, spory.
 2. Udział w programach marketingowych lub imprezach:
  • zapisywanie się do programów lojalnościowych
  • uczestniczenie w badaniach dla klientów (takich jak ankieta zadowolenia klienta)
  • gry i konkursy internetowe
  • subskrypcje newsletterów, otrzymanie ofert lub promocji pocztą e-mail.
 3. Przekazywanie informacji od stron trzecich:
  • z biur turystycznych, biur podróży, systemów rezerwacji GDS i innych.
 4. Działania internetowe:
  • połączenie z dowolną stroną internetową Grupy AccorHotels (adres IP, pliki cookie);
  • formularze internetowe (rezerwacja przez Internet, kwestionariusze, strony Grupy AccorHotels w portalach społecznościowych, systemy logowania, np. do portalu Facebook itp.).

Góra strony

7. DO JAKICH CELÓW?

Zbieramy dane osobowe klienta w następujących celach:

 1. wypełnianie naszych zobowiązań względem klientów.
 2. Obsługa rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania:
  • tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej zgodnie ze standardami księgowości.
 3. Obsługa pobytu klienta w hotelu:
  • monitorowanie korzystania z usług (telefon, bar, płatna telewizja itp.)
  • zarządzanie dostępem do pokoi
  • wewnętrzne zarządzanie listami klientów, którzy zachowali się niewłaściwie podczas pobytu w hotelu (zachowanie agresywne i antyspołeczne, naruszenie warunków umowy z hotelem, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkody i wandalizm, problemy przy płatności).
 4. Poprawa obsługi hotelowej, a szczególnie:
  • przetwarzanie danych osobowych klienta w ramach naszego programu marketingowego – w celu prowadzenia działań marketingowych, promocji marek i lepszego poznania wymagań i życzeń klienta
  • lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do wymagań gości
  • dopasowanie ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych klientowi
  • informowanie klienta o specjalnych ofertach i nowych usługach spółki Accor S.A. lub jednej z jej filii.
 5. Zarządzanie relacjami z klientami przed pobytem, w trakcie i po:
  • obsługa programu lojalnościowego
  • przekazywanie danych do bazy danych klientów
  • operacje segmentacji w oparciu o historię rezerwacji i preferencje klienta – w celu przesyłania klientowi dostosowanych wiadomości
  • przewidywanie przyszłych zachowań
  • tworzenie statystyk i obliczanie wyników handlowych, a także prowadzenie sprawozdawczości
  • zapewnienie danych kontekstowych wykorzystywanych przez narzędzie proponowania ofert, gdy klient odwiedza witrynę Grupy lub rezerwuje hotel
  • poznawanie preferencji i zarządzanie preferencjami nowych lub powracających klientów
  • wysyłanie newsletterów, promocji oraz ofert usług turystycznych i hotelowych lub ofert od partnerów spółki Accor S.A., a także telefoniczny kontakt z klientem
  • obsługa wniosków dotyczących anulowania subskrypcji, promocji, ofert turystycznych i ankiet zadowolenia
  • branie pod uwagę prawa do sprzeciwu
  • korzystanie z dedykowanej obsługi telefonicznej do poszukiwań osób przebywających w hotelach Grupy AccorHotels w przypadku poważnych zdarzeń w danym hotelu (katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne itp.).
 6. korzystanie z zaufanej strony trzeciej w celu weryfikacji, analizy i zastosowania narzędzi do zarządzania danymi zebranymi od klienta podczas rezerwacji lub w czasie pobytu, aby określić zainteresowania lub profil klienta oraz umożliwić kierowanie do klienta ofert spersonalizowanych.
 7. Poprawa usług Accor S.A., a w szczególności:
  • przeprowadzanie ankiet i analiz kwestionariuszy oraz uwag klientów
  • obsługa skarg i zażaleń
  • oferowanie klientowi korzyści z tytułu programu lojalnościowego.
 8. Zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze stron internetowych spółki Accor S.A., w tym:
  • poprawa nawigacji
  • wdrażanie środków zabezpieczających i zapobiegających oszustwom.
 9. zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

Góra strony

8. WARUNKI UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA STRONOM TRZECIM

Jesteśmy obecni w wielu krajach, w związku z tym dążymy do zapewnienia klientom takich samych usług na całym świecie. W celu zagwarantowania klientowi prawa do dostępu i zmiany danych (punkt „Dostęp do danych i ich modyfikacja”) musimy udostępniać dane osobowe klienta odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym zgodnie z następującymi warunkami:

a. W ramach Grupy AccorHotels; w celu zaoferowania klientowi najlepszej obsługi możemy dzielić się danymi osobowymi klienta i udostępniać je upoważnionym pracownikom Grupy, takim jak:

 • personel hotelu
 • personel zajmujący się rezerwacjami i korzystający z narzędzi do rezerwacji w hotelach AccorHotels
 • działy IT
 • partnerzy handlowi i działy marketingu
 • działy medyczne, jeżeli dotyczy
 • działy prawne, jeżeli dotyczy
 • Ogólnie: dostęp do niektórych określonych kategorii danych osobowych przez dowolną właściwą osobę w Grupie AccorHotels.

b. Dostawcy usług i partnerzy: w celu zapewnienia klientowi usług i poprawy jego pobytu dane osobowe klienta mogą być przesyłane do strony trzeciej, takiej jak:

 1. zewnętrzni dostawcy usług: podwykonawcy prac informatycznych, międzynarodowe centra informacji telefonicznej, banki, wystawcy kart kredytowych, prawnicy zewnętrzni, dyspozytorzy, drukarze.
 2. partnerzy handlowi: spółka Accor S.A. może, o ile klient nie dokona stosownego zastrzeżenia w dziale ochrony prywatności, poprawiać profil klienta, dzieląc niektóre dane osobowe klienta z preferowanymi partnerami handlowymi. W takim przypadku zaufana strona trzecia może weryfikować, analizować i stosować pewne narzędzia do zarządzania danymi klienta. Takie przetwarzanie danych pozwoli spółce Accor S.A. i jej uprzywilejowanym kontrahentom określić zainteresowania i profil klienta, a w efekcie przesyłać klientowi oferty spersonalizowane.
 3. Strony portali społecznościowych: w celu umożliwienia klientowi identyfikacji w witrynie bez konieczności wypełniania formularza rejestracyjnego spółka Accor S.A. wdrożyła system logowania za pomocą konta Facebook. Logując się za pomocą portalu Facebook, klient jednoznacznie upoważnia spółkę Accor S.A. do wykorzystywania i przechowywania danych klienta ujawnionych na koncie Facebook, a także innych danych uzyskanych podczas korzystania z systemu logowania do portalu Facebook. Spółka Accor S.A. może przekazać adres e-mail klienta spółce Facebook w celu określenia, czy klient jest już użytkownikiem portalu Facebook – aby zamieszczać spersonalizowane i adekwatne reklamy na koncie Facebook klienta, jeżeli będzie to właściwe.

c. Władze lokalne: możemy również być zobowiązani do przekazania danych klienta władzom lokalnym, jeżeli będzie to wymagane przez prawo albo w ramach dochodzenia lub śledztwa i w zgodności z miejscowymi przepisami.

Góra strony

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA W PRZYPADKU TRANSFERÓW DANYCH ZA GRANICĘ

Do celów określonych w punkcie 7 tej Karty możemy przesyłać dane osobowe klienta stronom wewnętrznym lub zewnętrznym, które mogą znajdować się krajach o innym zakresie ochrony danych osobowych.

Z tego względu poza wdrażaniem zasad niniejszej Karty spółka Accor S.A. podejmuje odpowiednie środki, aby zabezpieczyć transfer danych osobowych klienta do podmiotu Grupy AccorHotels lub zewnętrznego odbiorcy zlokalizowanego w kraju, gdzie poziom ochrony danych jest inny niż w kraju, w którym dane osobowe są zbierane.

W ramach takich działań dane osobowe klienta mogą być przesyłane, w szczególności w ramach procesu rezerwacji, do hoteli AccorHotels zlokalizowanych poza Unią Europejską, w szczególności w następujących krajach: Algieria, Andora, Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Bahrajn, Benin, Brazylia, Chile, Chiny, Czad, Dominikana, Dubaj, Egipt, Ekwador, Fidżi, Filipiny, Ghana, Gwatemala, Gwinea Równikowa, Hong Kong, Indie, Indonezja, Izrael, Japonia, Jemen, Jordania, Kambodża, Kamerun, Kanada, Katar, Kolumbia, Korea Południowa, Kuba, Kuwejt, Laos, Liban, Madagaskar, Makao, Malezja, Maroko, Mauritius, Meksyk, Monako, Nigeria, Nowa Zelandia, Oman, Panama, Paragwaj, Peru, Rosja, RPA, Senegal, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Tajlandia, Tajwan, Togo, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Przepływy danych do krajów o innym zakresie ochrony danych osobowych (inne niż przepływy wymagane do przetworzenia rezerwacji) są regulowane przez standardowe klauzule kontraktowe między zarządzającym a podwykonawcą, określone przez Komisję Europejską. Przepływy danych do Stanów Zjednoczonych odbywają się do podmiotów, które należą do programu Safe Harbor.

Góra strony

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Spółka Accor S.A. podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu ochrony danych osobowych klienta przed potajemnym lub przypadkowym zniszczeniem, przypadkową zmianą lub utratą, a także przed nieupoważnionym dostępem lub wyjawieniem. W tym celu podjęliśmy środki techniczne (takie jak zapory sieciowe) i organizacyjne (takie jak system identyfikatorów i haseł, środki ochrony fizycznej itp.).

Kiedy klient przekazuje nam dane karty kredytowej podczas rezerwacji, stosowana jest technologia szyfrowania SSL (Secure Socket Layer) w celu zagwarantowania bezpieczeństwa transakcji.

Góra strony

11. PLIKI COOKIE

Wykorzystywanie plików cookie przez firmę AccorHotels

Informujemy, że firma Accor S.A. wykorzystuje pliki cookie oraz inne technologie śledzące na następujących stronach internetowych umożliwiających dokonywanie rezerwacji przez internet: https://www.accorhotels.com, http://www.sofitel.com, http://www.pullmanhotels.com, http://www.mgallery.com, https://novotel.accorhotels.com, https://mercure.accorhotels.com, http://www.suitenovotel.com, http://www.ibis.com, http://www.hotelf1.com, http://www.thalassa.com („Strony internetowe firmy AccorHotels”).

Technologie śledzące mogą zostać zainstalowane w urządzeniu użytkownika, zależnie od preferencji, jakie określił lub może określić w dowolnym czasie zgodnie z niniejszymi zasadami.

1. W jakim celu wprowadzono zasady dotyczące plików cookie?

W celu dostarczenia informacji i zapewnienia pełnej jasności, firma AccorHotels sformułowała niniejsze zasady, dzięki którym można dowiedzieć się więcej na następujące tematy:

 • Pochodzenie i cel informacji przetwarzanych podczas korzystania przez użytkownika ze Storn internetowych firmy AccorHotels
 • Prawa użytkownika względem plików cookie i innych technologii śledzących wykorzystywanych przez firmę AccorHotels

2. Co to jest plik cookie?

Pliki cookie oraz pliki wykorzystywane przez inne, podobne im technologie śledzące, to pakiety danych wykorzystywane przez serwery w celu przesyłania do przeglądarki użytkownika informacji o stanie i ich zwracania do pierwotnego serwera za pośrednictwem tej samej przeglądarki.

Informacje o stanie mogą obejmować identyfikator sesji, język, datę wygaśnięcia, pole odpowiedzi lub inne rodzaje informacji.

W okresie swojej aktywności pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania informacji o stanie podczas uzyskiwania przez przeglądarkę dostępu do różnych stron witryny lub podczas powrotu na daną stronę w późniejszym czasie.

Istnieją różne rodzaje plików cookie:

 • Pliki cookie sesji są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub opuszczenia przez użytkownika witryny internetowej.
 • Trwałe pliki cookie pozostają w urządzeniu do momentu utraty ważności lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika z wykorzystaniem funkcji przeglądarki.

3. W jakim celu stosowane są pliki cookie?

Wykorzystujemy pliki cookie oraz inne technologie śledzące głównie w następujących celach:

Pliki cookie, które są niezbędne do przeglądania Stron internetowych firmy AccorHotels oraz do korzystania ze wszystkich ich funkcji, umożliwiające przede wszystkim:

 • Zarządzanie uwierzytelnianiem użytkowników odwiedzających stronę internetową oraz pokrewnymi środkami bezpieczeństwa, jak również zapewnienie właściwego działania modułu uwierzytelniającego.
 • Optymalizacja obsługi i przeglądania stron, w szczególności określanie „ścieżek” pokonywanych przez użytkowników podczas przeglądania stron.
 • Przechowywanie informacji dotyczących baneru zawierającego informacje o plikach cookie wykorzystywanych przez stronę, po którego wyświetleniu na stronie użytkownik kontynuuje przeglądanie witryny, akceptując pliki cookie zapisywane w jego urządzeniu.
 • Wdrażanie środków bezpieczeństwa (np. wyświetlenie monitu o ponowne zalogowanie się w celu uzyskania dostępu do treści lub usługi po upływie określonego czasu, , zapewnienie podstawowej obsługi Stron internetowych firmy AccorHotels oraz skutecznego wykorzystania ich podstawowych funkcji technicznych, takich jak monitorowanie wydajności i błędów przeglądarki, zarządzanie sesjami użytkownika itp.).

Pliki cookie odnoszące się do funkcji umożliwiających m.in.:

 • Dostosowanie Stron internetowych firmy AccorHotels do preferencji wyświetlania ustawionych w urządzeniu (język, waluta, rozdzielczość wyświetlacza, wykorzystywany system operacyjny, konfiguracja i ustawienia wyświetlania stron internetowych określone w oparciu o używane urządzenie i jego lokalizację itp.).
 • Przechowywanie określonych informacji wprowadzanych przez użytkownika na Stronach internetowych firmy AccorHotels w celu ułatwienia korzystania ze strony i dostosowania treści wyświetlanych podczas kolejnych odwiedzin strony (w tym: wyświetlanie imienia i nazwiska użytkownika posiadającego konto w serwisie).
 • Umożliwienie szybszego uzyskania dostępu do stron osobistych poprzez przechowywanie danych logowania lub wprowadzonych uprzednio informacji.

Pliki cookie służące do śledzenia użytkowników odwiedzających stronę mają na celu zwiększenie wygody korzystania ze strony poprzez umożliwienie firmie AccorHotels zrozumienia interakcji użytkownika ze Stronami internetowymi firmy AccorHotels (najczęściej odwiedzane strony, wykorzystywane aplikacje itp.); pliki cookie należące do tej kategorii mogą gromadzić dane statystyczne lub testować różne sposoby wyświetlania informacji w celu umożliwienia wyświetlania trafniej dobranych informacji oraz przydatniejszych usług.

Reklamowe pliki cookie mają na celu: (i) zaprezentowanie użytkownikowi w ramach przestrzeni reklamowej istotnych, skierowanych do użytkownika treści, które mogą okazać się dla niego interesujące (najlepsze oferty, inne miejsca podróży itp.) w oparciu o zainteresowania, wzorce zachowań związanych z przeglądaniem stron, preferencje i inne czynniki; a także (ii) zmniejszenie liczby wyświetleń reklam.

Pliki cookie spółek stowarzyszonych wskazują na stronę internetową strony trzeciej, z której użytkownik został przekierowany na Stronę internetową firmy AccorHotels.

Ustawiane przez strony trzecie pliki cookie serwisów społecznościowych umożliwiają użytkownikom dzielenie się swoimi opiniami na temat Stron internetowych firmy AccorHotels oraz dostępnych na nich treści (np. przyciski  „Udostępnij” i „Lubię to” powiązane z serwisem społecznościowym).

Wspomniane powyżej aplikacje serwisów społecznościowych na Stronach internetowych firmy AccorHotels mogą w określonych przypadkach zezwalać odpowiednim serwisom społecznościowym na identyfikację użytkownika nawet, jeśli nie został przez niego kliknięty przycisk aplikacji. Ten rodzaj przycisku może umożliwić serwisowi społecznościowemu śledzenie sposobu przeglądania przez użytkownika Stron internetowych firmy AccorHotels w przypadku dostępności włączonego w urządzeniu konta w serwisie społecznościowym (otwarta sesja) podczas przeglądania stron przez użytkownika.

Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w serwisach społecznościowych w celu upewnienia się, w jaki sposób serwisy te wykorzystują gromadzone przez siebie informacje dotyczące przeglądania stron, szczególnie w kontekście działalności reklamowej. Zasady te muszą w szczególności zezwalać użytkownikowi na dokonywanie we wspomnianych serwisach społecznościowych określonych wyborów, w szczególności poprzez konfigurację konta użytkownika.

4. Wyrażenie zgody

Instalacja wybranych rodzajów plików cookie jest uzależniona od zgody użytkownika. Użytkownik, który po raz pierwszy odwiedza Stronę internetową firmy AccorHotels, jest proszony o wyrażenie zgody na instalację tego rodzaju plików cookie, które są aktywowane wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody przez użytkownika.

Ten proces jest realizowany z pomocą wyświetlanego na stronie głównej Stron internetowych firmy AccorHotels banera, zgodnie z treścią którego dalsze przeglądanie danej strony jest różnoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na zainstalowanie plików cookie w jego urządzeniu.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić zdanie i skorzystać z różnorodnych metod opisanych w sekcji „Usuwanie i blokowanie plików cookie”.

5. Usuwanie i blokowanie plików cookie

Użytkownik może skorzystać z jednej z kilku opcji umożliwiających usunięcie plików cookie i innych technologii śledzących.


Ustawienia przeglądarki

Choć większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, użytkownik może wybrać ustawienie, zgodnie z którym wszystkie pliki mogą być akceptowane lub blokowane, a także określić, które pliki cookie mają być akceptowane w oparciu o ich nadawców.

Użytkownik może także ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby akceptowała lub blokowała poszczególne pliki cookie, zanim zostaną one zainstalowane. Przeglądarka umożliwia także regularne usuwanie plików cookie z urządzenia. Należy pamiętać o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek w różnych urządzeniach (tablety, smartfony, komputery itp.).

Konfiguracja sposobu zarządzania plikami cookie i preferencjami użytkownika może różnić się w zależności od przeglądarki. Opis odpowiedniej procedury i opis edycji preferencji użytkownika dotyczących plików cookie można znaleźć w menu Pomoc przeglądarki. Na przykład:

Zapis pliku cookie w urządzeniu jest uzależniony od wybranych przez użytkownika opcji, które mogą zostać nieodpłatnie zastosowane lub zmienione w dowolnym momencie z poziomu menu ustawień przeglądarki.

Jeśli przeglądarka została skonfigurowana w taki sposób, aby akceptować pliki cookie w urządzeniu, zintegrowane ze stronami internetowymi pliki cookie oraz zawartość przeglądana przez użytkownika mogą być tymczasowo przechowywane w wyznaczonej do tego celu przestrzeni w urządzeniu. Pliki te mogą zostać odczytane wyłącznie przez ich nadawcę.

Jednak użytkownik może również skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby blokowała ona pliki cookie. Przy czym należy pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje, strony i obszary oferowane w ramach Stron internetowych firmy AccorHotels nie będą dostępne, za co firma AccorHotels nie ponosi w takich okolicznościach odpowiedzialności.


Specjalistyczne platformy reklamowe

Kilka profesjonalnych platform reklamowych również daje użytkownikowi możliwość akceptowania lub blokowania plików cookie wykorzystywanych przez firmy należące do grupy. Te scentralizowane mechanizmy nie blokują wyświetlania reklam, zapobiegają one jednak instalacji pliki cookie, które dostosowują reklamy do zainteresowań użytkownika.

Użytkownik może na przykład odwiedzić stronę http://www.youronlinechoices.com w celu uniemożliwienia instalacji tych plików cookie w swoim urządzeniu. Strona ta jest oferowana przez profesjonalistów z branży reklamy cyfrowej we współpracy z Europejskim Związkiem Reklamy Cyfrowej (EDAA) i zarządzana na terenie Francji przez organizację Interactive Advertising Bureau France.

Góra strony

12. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przetrzymujemy dane osobowe klienta wyłącznie przez okres konieczny do celów określonych w tej Karcie lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Góra strony

13. DOSTĘP DO DANYCH I ICH MODYFIKACJA

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zbieranych przez spółkę Accor S.A. i może je zmieniać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Klient może również skorzystać z prawa do sprzeciwu, pisząc na adres podany poniżej.

W razie przeszkód w korzystaniu z przysługujących praw należy skontaktować się z działem ochrony prywatności Grupy AccorHotels, wysyłając wiadomość e-mail bezpośrednio na adres data.privacy@AccorHotels.com lub pisząc na adres poniżej:

Accor 
Département Protection des Données Personnelles 
(Data Privacy)

82, rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux, France

Do celów poufności i ochrony danych osobowych będziemy musieli stwierdzić tożsamość klienta, aby móc odpowiedzieć na jego wniosek. Klient zostanie poproszony o dołączenie do wniosku kopii ważnego dowodu tożsamości, np. prawa jazdy lub paszportu.

Jeżeli dane osobowe klienta są nieprawidłowe, niepełne lub nieaktualne, prosimy o przesłanie właściwych danych do działu ochrony prywatności na powyższy adres.

Na wszystkie otrzymane wnioski odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Klienci mogą również skorzystać ze swoich praw w zakresie danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez hotel po zakończeniu pobytu. Aby to zrobić, należy skontaktować się bezpośrednio z hotelem.

Góra strony

14. AKTUALIZACJE

W zależności od potrzeb niniejsza Karta może być modyfikowana. W związku z tym zalecamy regularnie sprawdzanie jej treści, szczególnie podczas rezerwacji w jednym z naszych hoteli.

Góra strony

15. PYTANIA I DANE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad ochrony danych osobowych Grupy AccorHotels prosimy o kontakt z działem ochrony prywatności (punkt „Dostęp do danych i ich modyfikacja”).

Góra strony